เกี่ยวกับเรา

Mission Statement

ความสำเร็จของเรา คือความประทับใจของลูกค้าที่มีแก่เรา ตลอดระยะเวลา 5ปี ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ให้เราได้มีโอกาส บริการงานด้านรถเช่าพร้อมคนขับนะครับ เราจะทำให้ดีที่สุด รถพร้อม คนขับพร้อม ให้บริการ

คำมั่นสัญญา

ทีมงานรถเช่าพร้อมคนขับ เรายึดมั่นในผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะต้องรู้สึกประทับใจ ปลอดภัย และบอกต่อบริการดีๆ ของเรา

ทุกๆ งานที่เราได้มีโอกาสบริการด้วยรถเช่าพร้อมคนขับ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะพยายามรักษาอัตรา0 ไว้ตลอดไป

ทุกครั้งที่ลูกค้านัดหมายเวลา คนขับรถจะไปก่อนเวลาที่นัดอย่างน้อย 5นาที

เรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และการให้บริการ จะไม่มีการคิดเงินลูกค้าเพิ่มโดยไม่มีเหตุผล หากมีการคิดเงินเพิ่มจะต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจก่อน

คนขับทุกคนมีใจรักงานบริการ  ใจดีแม้ว่าจะพบกับสถาณการณ์ใดๆ จะไม่มีคำว่าเหวี่ยงวีน หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกแย่ และสามารถให้คำแนะนำในการเดินทางได้

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่น รถยางแบน จะมีรถใหม่มาเปลี่ยนโดยเร็ว